Aile Dizimi

Şuan içinde olduğunuz fiziksel ve psikolojik durum çoğunlukla atalardan gelen kalıtımsal durumları kapsamaktadır. Sahip olduğunuz miras geçmişin bir yansıması niteliğindedir. İyi ve kötü her şeyin izlerini kendinizde bulabilirsiniz.  Geçmişte yaşanan psikolojik olaylar kişileri fazlasıyla etkilemektedir. Yani psikolojik anlamda geçmeyen travmalar ve korkular sizlerin psikolojik yönlerini oluşturmaktadır.

Bu yönden aile dizimi yaptırmak kişilerin geçmişini tanımasını ve psikolojik olarak güçlenmesini sağlamaktadır. Bunun için ekstra bir çaba sarf etmeye gerek kalmaz. Son zamanlarda adından sıklıkla bahsettiren ve çok övülen terapi yöntemlerinden biridir. Bu yönü ile oldukça merak konusudur. Gerçekten olumlu sonuçlar verip vermediğini merak ediyor, olabilirsiniz. İsterseniz öncelikle bu terapinin tanımını ve nasıl yapıldığını kısaca bir gözden geçirelim.

Aile Dizimi Nedir?

Kalıtım yolu ile aktarılan sadece fiziksel özellikler değildir. Kişilerin sahip olduğu kaş yapısı, yüz hatları, boy ve kilo durumlarının yanı sıra eski kuşakların yaşamış olduğu tüm deneyimler de DNA yoluyla aktarılmaktadır. Bunun ortaya çıkmasından sonra bu alanda yapılan çalışmalar daha fazla hız kazanmıştır. Aile dizimi konusu kapsamında bir kişinin psikolojik sorunlarını anlamak için atalarının deneyimlerine de bakmak gerekmektedir. Özellikle de aile içi iletişim bu anlamda büyük önem içermektedir. Aile ile kurulan bağ ve onların hayatınızda konumlandırma şekliniz psikolojiniz ile ilgili birçok şeyi rahatlıkla göstermektedir.

Söz konusu terapi ise tam da bu noktada ortaya atılmış güzel bir kavramdır. Tıpkı toprağın katmanlara ayrılması gibi kişilerin atalarında bulunan psikolojik sorunlara ışık tutulmaktadır. Şuan ki olduğunuz kişilik aslında sadece iki kişinin DNA’sını oluşturmaz. Sadece ebeveyninizin bir kopyası değilsiniz. Anne ve babanın kalıtımsal etkilerinin yanı sıra tüm ataların izlerini ve deneyimlerini taşımaktasınız.  Bu sadece kişiliğinizin bir bölümüne etki etmektedir. ‘Aile dizimi nedir?’ sorusunun cevabını bu şekilde yanıtlamak mümkündür. Kendinizi anlamak ve nedenlerini sorgulamak için geçmişe bakmak yeterli olmaktadır.

Aile Dizimi Terapisi Nasıl Yapılır?

Aile DizimiElbette terapi almak ve sonucunu görmek için profesyonel bir kişinin yardımına ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde sağlıklı bir süreç yürütülebilir. Profesyonel bir kişi aracılığı ile yapılan bu yöntemde ailede bulunan bireylerin canlandırılması yapılmaktadır. Uygulama yaptıran bir kişinin yanı sıra aile bireylerini temsil edecek bir grubun varlığı ile yapılan bir uygulamadır. İlk olarak grup üyelerini sandalyelere oturtmanız istenir. Çünkü bu sayede aile bireylerini ne şekilde konumlandırdığınız öğrenilir. Başka bir deyişle onlara hayatınızda verdiğiniz önem ve yerleştirdiğiniz öncelik sırasını anlamak için yapılmaktadır.

Gruptaki kişilerde onlara verilen sandalyelere oturmakta ve o rollere girmektedir. Elbette ki tüm bu süreçler danışman kişinin yardımı ile gerçekleşmektedir. Kişiler aile bireyleri ile olan ilişkilerini yansıtır ve bunun canlandırma işlemi yapılmaktadır. Fakat burada ki küçük bir detayı atlamamak lazımdır. Bu canlandırma esnasında grupta yer alan kişilerin birbirini tanımaması gerekir. Zaten gruptaki rolleri sadece terapi gören kişi belirleyebilmektedir. Başkasının müdahale etmesi mümkün değildir.

Rollerin dağılması, sandalyelere yerleştirilmesi ve canlandırma yapılması ‘Aile dizimi nasıl yapılır?’ sorusunun cevabıdır. Ayrıca süreç sadece iletişim üzerinden devam etmektedir. Uygulama bu şekilde ve mutlaka bir uzman aracılığı ile yapılmaktadır. Kişinin aile ilişkisinin ve kalıtımsal yapısının anlaşılması ancak uzman kişi tarafından yapılır. Uygulamanın kişiler açısından herhangi bir zorluğu yoktur. Kişi mevcut üyeleri zaten tanımaz.  Karşıdaki kişiler sadece rol yapmaktadır. İsteyen herkes bu uygulamadan faydalanma olanağına sahiptir.

 Aile Dizimi İşe Yarıyor mu?

Kişilerin en çok merak ettiği sorular arasında şüphesiz ki bu soru vardır. Herkes uygulamanın faydalı olup olmadığını ve işe gerçekten yarayıp yaramadığını bilmek istemektedirler. Bu konuda elbette ki haklılar… Uygulama tamamen size yönelik ve sizin seçtiğiniz kişiler ile gerçekleşir. Onlara verdiğiniz roller doğrultusunda bir iletişim gerçekleşmektedir. Onlarla olan iletişimiz uzman kişi tarafından detaylı şekilde incelenmekte ve tanınmaktadır. Ancak yine de % 100 sonuç verir şeklinde kesin bir ifade belirtmek mümkün değildir.

Buna karşılık terapiden iyi sonuçlar elde edilmekte ve kişilerin aile bağları anlaşılmaktadır. Ailesi ile olan iletişimi kişilerin psikolojik yönünü de yansıtmaktadır. Bu yüzden iyi sonuçlar almak mümkündür. Aynı zamanda kişi kendisini tanımaktadır. Aile bağları ve ilişkileri insanın yaşadığı psikolojik sorunların neredeyse çoğunluğunun temel kaynağı olma eğilimindedir. Aile dizimi terapisi kişiler üzerinde olumlu sonuçlar verebilmektedir. Büyük bir değişim yakalamak ilk başta zordur. Ne var ki kişinin kendini tanıması gerçekleşmektedir. Ayrıca derinde yer alan psikolojik gerçekler yüzeye çıkmaktadır. Terapi uygun şekilde yapıldığı zaman ve süreç doğru kişiler tarafından yönetildiği durumda büyük oranda işe yaramaktadır. Bu konuda gönül rahatlığı ile seanslara katılım sağlamak mümkündür.

Aile Dizimi Terapisinin Faydaları Nelerdir?

Aile DizimiUygulama, kişilere birçok yönden fayda ve avantaj sağlamaktadır. Aile ve geçmiş bağlar sizlere kişiliğiniz hakkında çok şey söylemektedir. İsterseniz bu uygulamanın sağlamış olduğu faydalara bakalım ve neden bu uygulamayı yapmanız gerektiğini anlayalım. Aile dizimi uygulamasının sağlamış olduğu faydalar kısaca şöyledir:

  • Aile bireylerinin olaylara karşı olan tepkileri daha kolay anlaşılmaktadır. Bu sayede verecekleri tepki daha net anlaşılmaktadır.
  • Aile üyelerinin sahip olduğu kaygı ve korkular gün yüzüne çıkmaktadır.
  • Ailelerin davranışlarının altında yatan temel nedenler öğrenilmektedir.
  • Kişilerin psikolojik sorunlarının atalarına dayanan tarafları anlaşılmaktadır.
  • Kişi kendini daha yakından tanımaktadır.
  • Aile üyeleri ile empati kurma becerisi kazanılmaktadır.

Terapinin bireyler üzerinde büyük bir farkındalık oluşturduğu gerçeği kaçınılmazdır. Zaten psikolojik sorunların büyük çoğunluğu aile kaynaklı oluşan sorunlardır. Bu sorunların açığa çıkarılması ve sorunların giderilmesi kişilerin psikolojik sorunlarının giderilmesine ışık tutmaktadır. Ayrıca kişiler açısından birçok ve kritik öneme sahip olduğu rahatlıkla dile getirilmektedir.  Kişilerde mevcut olan ve kötü duygular beslemesine neden olan nefret duygularının zamanla yok olduğu görülmektedir. Bunun yanında kişiler aile bağlarını daha fazla kuvvetlendirme olanağına sahip olmaktadır. Son ve en önemli faydalarından biri ise kişinin kendini affetmesini sağlamakta ve daha özgür hissetmesine olanak tanımaktadır. Uygulamadan faydalanmak için seanslara önem vermek gereklidir.

Aile Dizimi Kime Yaptırılır?

Aile DizimiAslında en çok dikkat edilmesi gereken temel noktalardan biri de aile dizimi terapisinin kime yaptırılması gerektiğidir. Çünkü uzman olmayan kişilerin de bu terapiyi yaptığı görülmüştür. Ancak bu doğru değildir. Faydalı bir seans süreci geçirmek için mutlaka uzman kişi aracılığı ile yapılan seanslara katılmaya özen göstermek gerekir. Genel olarak bu alanda çalışmalar yapan ve uzmanlık alanı olan psikologlar tarafından yapılmakta olan bir uygulamadır. Bu nedenle terapiyi yapmak istiyorsanız ve gerçekten faydasını görmek istiyorsanız profesyonel destek sunan bir psikologdan yardım alabilirsiniz.

Sadece bu alanla ilgilenen ve terapiyi uygulayan doktorlar bulunmaktadır. Uzmanlık alanları olması nedeniyle her detaya daha hâkimdirler. Aslında çok ciddiye alınması gereken ve aşırı hassas bir terapi şeklidir. Bu nedenle grup çalışması sırasında kişiye rehberlik ve danışmanlık edecek kişinin bu alanda uzman olması son derece büyük önem taşımaktadır. Terapinin gerçekten işe yaraması ve birey üzerinde etki yaratması için uzman kişinin rehberliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Aile dizimi profesyonel kişiler ile yapıldığında en iyi sonuçları vermektedir.