Epilepsi Nedir

Epilepsi nedir? Beynin bir kısmındaki hücrelerin anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıkan epilepsinin halk ağzındaki adı “sara hastalığı”dır. Bu günü kadar yapılan araştırmaların sonucu elde edilen istatistikler bizlere ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 1’inin epilepsi hastası olduğunu söylemektedir.

Epilepsi neden olur? Doğum sırasında ya da daha sonra herhangi bir sebepten ötürü beyin hasarı yaşayan kişilerde gelişen kronik bir hastalıktır.

Çoğumuzun şahit oldu gibi epilepsi nöbetleri ile kendini gösterir. Epilepsi nöbetleri, ani biçimde ortaya çıkmaktadır. Beynin tümüne ya da belirli bir bölümüne yayılmaktadır. Nöbet çeşitleri beynin hangi bölgesinde başladığına göre değişiklik gösterir. Bireyler, epilepsi nöbetinde bilinç kaybı, kontrolsüz vücut harekeleri gibi belirtiler yaşayabileceği gibi, bazı nöbetlerde belirtileri silik hissedebilmektedir.

Epilepsi Nedir? Epilepsi Nöbeti Nasıl Gerçekleşir Ve Ne Yapmalı?

 • Epilepsi atakları 30 saniye-2 dakika kadar sürer. Beş dakikadan uzun süren bir nöbette ise acilen tıbbi yardım talep edilmelidir.
 • Epilepsi nöbetleri bazı bireylerde uyuşukluk, tat ve koku almada gariplikler, bozulan zaman ve mekan duygusu, az konuşma ve çok yavaş hareket etme gibi belirtilerle kendisini açığa vurur. Hastaların bir kısmı nöbetin kısmen farkında olabilmektedirler.
 • Kişinin minimum 2 kez nöbet geçirmesiyle tanı konulabilmektedir.
 • Genetik etkenler ve beyne hasar verebilecek beyin travmaları, tümörler vb. durumlar bu hastalığa sebep olabilir.
 • Dilini ısırmasını önleme amacıyla nöbet geçiren kişinin ağzına sert cisim yerleştirmek doğru değildir. Hastanın nefes almasını engelleyebilir ve dişlerine zarar verebilir.
 • Hasta yan yatırılmalıdır.
 • Başını yastık/destek koyulmalıdır.
 • Çevresindeki insanlar uzaklaştırılarak rahat nefes alması sağlanmalıdır.

Epilepsi Nedir

Epilepsi Çeşitleri Nelerdir?

Epilepsi çeşitleri üçe ayrılmaktadır:

 1. Basit Parsiyel Nöbet: Bu nöbet çeşidinde bilinç açık olmaktadır ve çeşitleri şunlardır: Temporal lobdan kaynaklanan nöbetler, frontal lobdan kaynaklananlar, parietal lobdan ve oksipital lobdan kaynaklanan ataklar.
 2. Kompleks Parsiyel Nöbet: Bilinç etkilenmesi meydana gelen nöbetlerdir. Bu nöbetlerde yalanma, çiğneme, yutkunma ve bir şeyler arar şekilde şaşkınca bakınma hali kendini gösterebilir.
 3. Jeneralize Nöbet: Tüm beyne yayılan ve halk arasında sara nöbeti olarak bilinen nöbettir. Kişi kaskatı kesilerek yere düşer. Sonrasında vücut kaslarının tümünde kasılıp gevşemeler olur. Nöbet yaşanırken kişinin kontrolü dışında gerçekleşen şiddetli hareketler söz konusudur.

Epilepsi Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Epilepsi nedenleri çeşitli olan bir hastalıktır. Her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Genellikle çocukluk döneminde başladığı tespit edilmiştir. Beyne etkide bulunan tüm hastalıklar epilepsiye neden olabilmektedir.

Epilepside doktora ipuçları veren şeyler şunlardır: nöbetlerin sıklığı, ne kadar sürdüğü, hangi yaşlarda başladığı gibi. Bundan dolayı doktorumuza tıbbi öykümüzü detaylı olarak vermeliyiz. Ardından doktorumuz fizik muayene yapacaktır.

Beynin elektriksel aktivitesini ölçen cihaza EEG denir. EEG, epilepside tanı konmasına yardımcı olmaktadır. Beyinde yapısal bir problem olup olmadığını gösteren MR ve Bilgisayarlı Tomografi incelemeleri de epilepside kullanılmaktadır.

Epilepsi Tedavisi Ve İlaçları Nelerdir?

Epilepsi hastalarının büyük bir kısmı anti-epileptik adı verilen epilepsi ilaçlarıyla tedavi görebilmektedirler. İlaç kullanılmasının amacı nöbetlerin durdurulmasıdır ve ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Epilepsi ilaç tedavisi, hastaların büyük bir bölümünde etkili olmaktadır. Kimi hastalarda epilepsi ilaçları etkili olmadığında epilepsiye neden olan altta yatan duruma göre cerrahi tedavilere başvurulabilir.

Epilepsi cerrahi yöntemleri ikiye ayrılır. Rezektif cerrahi odağın kendisinin kaldırıldığı ilk yöntemdir. Bir diğer yöntem fonksiyonel cerrahidir. Bu yöntem ise atak yayılım yollarının kesilmesi yoluyla atakların yayılmasını, şiddet ve sıklığını azaltmaya yönelik olarak uygulanmaktadır.

Vagus sinir stimülatörü denilen tedavi ise bazı tedaviye uygun hastalarda uygulanmaktadır. Vagus sinirini belli aralıklarla uyaracak bir pil göğüs altına yerleştirilir. Böylece nöbetlerde azalma sağlanabilir.