hipnoterapi

Hipnoz yöntemi kullanılarak yapılan bir psikoterapi türüdür ve alternatif bir tedavi yönetimidir. Hipnoterapi sırasında gevşeme, dikkat ve konsantrasyon kişi tarafından yoğun bir şekilde kullanılır. Belli seans aralıkları ile alınan bu tedavi türünde kişi seans boyunca trans halindedir.

Yıllar içerisinde ve günümüzde birçok problem için kullanılmıştır ve geleneksel terapilere göre daha faydalı olduğu söylenmektedir. Uzun zamandan beri var olan bu tedavi yöntemi özgüven problemlerinde, bağımlılıklardan kurtulma yolunda ve diyet programlarında yardımcı olmak adına sıkça kullanılır. Aynı zamanda pek çok psikolojik rahatsızlık ve kaygı için de yararlanılabilir. Kişilerin bilinçaltında endişe, sorun ve kaygıları ile başa çıkabilmesi adına hipnoz alternatif bir tıp yöntemi olarak kullanılır.

hipnoterapi

Hipnoterapi Nasıl Yapılır?

Kişinin hipnoz yöntemi ile transa geçmesi sağlanarak gerçekleştirilir. Hipnoz edilecek kişinin dikkatini bir nesne ve yöntem kullanarak çekmek ve trans aşamasına geçmesini sağlamak ilk adımdır. Hipnoterapi her ne kadar alternatif bir tıp yöntemi olsa da psikoloji ve tıp alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. Telkin yöntemi kullanılarak iyileşme hedeflenir. Seans aşamasında kişinin dikkatinin bir noktaya yoğunlaşmasında söz ve düşünce oldukça önemlidir. Bu aşamada bilinçaltı açığa çıkartılarak tedavi uygulanır. Hipnoz sırasında kişi trans haline geçmeyi istemezse etkilenmesi mümkün değildir. Yalnızca kişi kendi isteği ve hipnoterapistin desteği ile hipnoz durumuna geçebilir.

hipnoterapi

Hipnoterapi Çeşitleri Nelerdir?

Uygulanan hipnoterapi nedenine göre yöntem de değişmektedir. İlk olarak çözülecek problemin niteliği belirlenerek başlanmalıdır.

 • T Radyasyon: Direkt olarak yaşanan problem ile ilgili semptomların giderilmesini önler.
 • Eriksonian: Tedaviyi alacak kişilerin davranış, ruh hali ve kişilikleri dikkate alınarak terapiye başlanır. Dolaylı öneriler ve metaforlar yoluyla bilinçaltına hikayeler kodlanır.
 • Çözüm Odaklı Terapi: Probleme değil tam olarak çözümüne odaklanır. İlk olarak hedefler belirlenmelidir ve çözüm bulunmalıdır.
 • Bilişsel ve Davranışsal Terapi: Hem bilinçaltı hem de zihinsel gerçekliği bir arada tutarak tedaviyi amaçlar. Kişinin zihninin içindeki ve bilinçaltındaki kaygıları aynı anda yok etmeyi amaçlar.
 • İyileştirici (Küratif) Terapi: Bilinçaltında açığa çıkan ve kişiyi rahatsız, hasta eden durumları belirleyerek düzeltme amacını güder.

hipnoterapi

Hipnoterapi Ne İçin Kullanılır?

Birçok psikolojik hastalığın sonucunda ortaya çıkan fizyolojik rahatsızlıkların hipnoz yöntemi ile tedavi edilmesi sık başvurulan alternatif tedavi yöntemlerinden biridir. Hipnoterapi yaygın olarak hangi durumlarda kullanılmaktadır?

 • Doğum: Doğum aşamasında anneyi sakinleştirmek için kullanılır.
 • Depresyon: Zihinsel olarak yaşanan tüm sıkıntı ve anksiyetelerin belirtilerini engellemek ve kişiyi karamsar ruh halinden çıkarmak için tercih edilir.
 • Stres: En sık yaşanan psikolojik sıkıntılardan biri olan stresin hafifletilmesi için bu terapi yöntemi kullanılır.
 • Obezite: Özellikle diyet yaparken oldukça yardımcı olabilecek bir tedavi yöntemidir. Yemek bozuklarının tedavisinde de sıklıkla tercih edilir.
 • Bağımlılık: Özellikle sigara bağımlılığında sıklıkla başvurulan yöntemlerden biridir. Bağımlılığın altında yatan sebepleri ortaya çıkararak kişinin bu durumu aşması amaçlanır.

hipnoterapi

Hipnoterapi Kimlere Uygulanabilir?

Tüm psikiyatrik hastalıklarda ve bunun sonucunda ortaya çıkan fizyolojik problemlerde bu terapi yöntemi uygulanabilir. Sınav stresi yaşayan öğrenciler, doğum yapacak kadınlar, bağımlılıkları olanlar hatta diş hekimi korkusunu yenmek isteyen kişiler bu yöntem ile çözüm bulur. 18 yaşını geçmiş her bireye doktorununun onay vermesi dahilinde uygulanmaktadır. Hipnoterapi önyargılı yaklaşılmaması gereken hastalıkların tedavisinin yanında yardımcı bir araç olarak kullanılabilen bir alternatif tedavi yöntemidir.

hipnoterapi

Hipnoterapinin Faydaları Nelerdir?

Hipnoz tedavisinin işe yarayıp yaramadığını anlayabilmek için trans sırasında verilen telkin ve düşüncelere davranışsal tepkiler verilip verilmediği gözlemlenir. Kişi telkini kabul ettiyse hipnoterapi işe yaramış demektir.

Bu terapi yönteminin fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak birçok faydasından bahsetmek mümkündür. Sigara bağımlılığından kurtulma, panik atak ve anksiyete tedavisinde kullanılır. Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklarda, tik bozuklarında, hayvan korkusu ve sosyal fobiyi yenmekte de bu terapi yöntemi tercih edilir. Kişiler; yükseklik, uçak ve ameliyat korkusu gibi günlük hayatın içerisinde hayatımızı zorlaştıran korku ve kaygılardan dolayı da bu terapi yöntemine yönelir.

Erken boşalma ve vajinismus gibi cinsel fonksiyon bozukları durumlarında kişiler bu rahatsızlığını pek dile getiremez. Fakat bu terapi yöntemi bu hastalıkların da çözümüdür. Özellikle kökeninde psikolojik problem yatan tüm hastalıklara yararı vardır. Bu tedavinin bir diğer faydası ise bu tedavi yöntemi ile konsantrasyon, dikkat arttırma, yabancı dil öğrenme, sınav stresini yenme ve iş performansını arttırmaktır.

hipnoterapi

Hipnoterapi Kaç Seans Sürmektedir?

Çözülecek problem ve bu problemin ne kadar süredir var olduğuna, sosyal çevre ve özelliklerine, kişilik ve düşüncelere, iyileşme isteğine göre seans sayıları değişir. Özellikle kişi hipnoterapisti ile güvenli ve olumlu bir ilişki kurabildiyse çok daha kısa süre içerisinde problemin çözümüne ulaşacaktır. Belli bir seans sayısı söylemek mümkün olmamakla beraber haftada 2 ya da 3 seans arasında başlanmasının oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir.

hipnoterapi

Hipnoterapide Verimli Sonuçlar Almak İçin Neler Yapılmalı?

 • Başvurduğunuz problem ve çözümü hakkında net düşüncelere sahip olmanız gereklidir. Hipnoterapistinize dürüst olmalı ve problemlerinizi net olarak aktarmanız oldukça önemlidir.
 • Hipnoterapi kişinin düşünce, karakter ve yaşayışına göre farklılık gösterir. Bu nedenle tedavi esnasında sabırlı olunmalı ve hemen sonuç beklememek gerekir.
 • Rahat olmak tüm süreç boyunca oldukça önemlidir. Öncesinde gevşemek süreç açısından oldukça olumlu sonuçlar verecektir.
 • Seans esnasında kişinin kendini hipnoz olabilmek için zorlamaması gerekir. Her zaman trans aşamasına geçilmediğini unutmamak gerekir.
 • Yapılan tüm bu süreçten korku ve şüphe duymak tedavinin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle güvenilir hipnoterapistler ile çalışılmalı ve onlara güven duyulmalıdır.

hipnoterapi

Hipnoterapinin Yan Etkileri Var Mıdır?

Hipnoz alternatif tedavi yöntemlerinden biridir ve hastalıkların tedavisinde yardımcı bir dal olarak kullanılmaktadır. Bu alternatif tedavi yönteminin yan etkileri olup olmadığı ise oldukça merak konusudur. Hipnoz sırasında kişi dikkatinin maksimum düzeyde toplayarak problemin çözümüne odaklanır. Dışsal gelebilecek söz ve düşüncelere açık haldedir. Hipnoterapi yan etkileri olan ve zararlı olarak görülen bir tedavi yöntemi değildir. Trans esnasında ve sonrasında kişinin hayati fonksiyonların herhangi bir değişim gözlemlenmez. Yalnızca psikotik bozukluğu olan ve iletişim kurulamayan kişilere uygulanmaması gerekmektedir.

hipnoterapi

Hipnoterapiye Hazırlık Süreci

Tam olarak ortada var olan sorun ve problemler hakkında net ve çözümü konusunda istekli olmak oldukça önemlidir. Hipnoterapi motivasyon ve problemlerin çözümü konusunda istekli olmanız ile amacına ulaşmaktadır. Bu nedenle seans öncesinde değişime ve telkinlere hazır olmak gereklidir. Seans sürecinde ne olduğunu anlamaya çalışma ya da hipnoza girebilmek için kendinizi zorlamaya çalışmayın. Bu seansın başarısız sonuçlanmasına yol açabilir. Bu nedenle kendinizi seansın akışına bırakmak ve kontrolü doktorunuza devretmeniz gereklidir.

hipnoterapi

Hipnoterapi Kimler Tarafından Uygulanabilir?

Hipnoz; klinik psikolog, hekim, psikiyatri uzmanları ve diş hekimleri tarafından uygulanabilir. Hipnoterapi yapmak yalnızca tedavi amacıyla bazı uzmanlık dallarına tanınmıştır. Çünkü trans sırasında bilinçdışında sözlü telkinlere oldukça açık ve savunmasız halde olabiliriz. Bilinç her ne kadar sizin yaşayış ve hayat tarzınızla tam anlamıyla uyumsuz telkinleri kabul etmeyecek dahi olsa böyle riskin alınmaması gerekmektedir. Uygulanacak alanda kendi alanında uzman olan doktor, seans sırasında bu bilgilerini rahatlıkla kullanabilmektedir. Herhangi bir psikolojik rahatsızlığınızda klinik psikolog ve psikiyatr tarafından hipnoz uygulanabilir. Fakat seans sırasında uzmanlık bilgilerini kullanarak sorunun çözümüne ulaşmaları gerekmektedir.