refleksoloji

Vücudumuzdaki organların el ve ayaklarda son bulan sinir uçlarının baskı uygulanarak uyarılması yoluyla tatbik edilen tamamlayıcı tıp metoduna refleksoloji denir. Bu yolla çeşitli rahatsızlıklara karşı destek tedavi sağlanması amaçlanır.

Sinirler bütün vücudu saran büyük çoğunluğu dört farklı yapıya sahip hayati iletişim mekanizmalarıdır. Soma, dendritler, akson ve terminal butonlar bu dört farklı yapıya verilen isimlerdir. Hücrenin yaşamsal işlevlerini sağlayan mekanizma ve çekirdek soma bölgesinde bulunur.

refleksoloji

Refleksoloji Nedir? Ne İşe Yarar?

Vücudumuzun ayak ve el bölgesinde bulunan özel refleks bölgelerine basınç uygulamaktır. Refleksoloji halk arasında ayak masajı olarak bilinse de bu refleks bölgeleri vücudun başka yerlerinde de bulunur. Bu refleks bölgelerinin bağlantılı olduğu organ ve sistemler vardır. Bölgelere uygulanan basınç sayesinde bu noktalara bağlantılı olan organ ve sistemlerin tedavisi amaçlanmaktadır.

Terpötik bir yöntem olduğu için amaç kişinin rahatlamasını sağlamaktır. Kan akışını artırmakta ve merkezi sinir sitemini güçlendirmektedir. Refleksoloji pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Ayrıca cerrahi operasyonların ardından da uygulanabilmektedir.

Bu masaj tedavisi sayesinde organlar ve organların oluşturduğu sistemlerde rahatlama sağlanır. Halihazırda uygulanan tedavilerin işlevselliğini artırır. Bu sayede tedavi sürecinde yardımcı olur.

refleksoloji

Refleksolojide Sinir İletimi Nasıl Olur?

Sinir hücrelerine nöron adı verilmektedir. Nöronlar çeşitli boyutlarda olur. Merkezi sinir sistemi; beyin, beyincik, beyin kökü ve omurilikten oluşmaktadır. Beyin ve ilgili organlar arasında bir çeşit kimyasal elektrik iletim görevini yapmaktadırlar. Nöronlar vücudumuzun içinden veya dışından gelen uyarıları alır, değerlendirir ve iletir. Bu sebeple bir sinir hücresini uyarmak beynin farklı bölgelerine o uyarının iletimini sağlayabilmektedir. Ayrıca bütün vücudu saran nöronlar birbirleri ile de bağlantı içerisindedir.

refleksoloji

Refleksoloji Tarihçesi

Ayak, el ve kulaklarda bulunan refleks noktalarının uyarılması ile bu noktalarla bağlantılı organların tedavi edilmesini amaçlayan bu yöntem çok eski çağlara dayanmaktadır. 5000 yıl kadar önce Çin’de uygulanmaya başlandığı biliniyor. Muhtemelen uzak doğuda başlayan bu hikâyenin ilk kanıtları ise Antik Mısır papirüslerinde bulunmuştur. Hatta tarihteki en ünlü hekim olan Hipokrates’in bu yöntemi kullandığına dair ilginç bulgulara da rastlanmıştır.

 1. yüzyılda Dr. William Fitzgerald ayakta bulunan bazı noktalarla organların bağlantısını keşfetmiştir.
 2. Fizyoterapist Eunice Ingham ise el ve ayaklarda bulunan noktaların organlarla olan bağlantısını haritalandırma işine girişmiş ve bu bilimin temellerini atmıştır. Alternatif tıp yöntemlerinden birisi olarak günümüzde yaygın olarak kullanılır.

refleksoloji

Refleksoloji ile Hangi Hastalıklar Tedavi Edilir?

Nörolojik hastalıklarda kullanılan refleksoloji ağrılar gibi fizyolojik rahatsızlıkların tedavisinde de kullanımı mümkündür. Cinsel rahatsızlıklarda da iyi sonuçlar alındığını raporlayan birçok uzman vardır. Psikolojik rahatsızlıklardan da anksiyete ve depresyon tedavilerine destek olur.

Günümüzde birçok uzman bu alan üzerine eğilmekte ve çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Refleks noktalarının uyarılarının vücuttaki etkileri yakın tarihimize kadar bir gizem olarak kendini korumaktaydı. Gelişen teknoloji ile bu etkilerin analizi daha etkin bir hal alır. Bu şekilde hangi sinir ucunun nereye tam olarak nasıl etki edeceği üzerine araştırmalar hız kazanmıştır. Yakın gelecekte birçok hastalığın tedavisinde bu yöntemin kullanılabileceği uzmanlar tarafından değerlendirilir.

refleksoloji

Refleksoloji Noktaları

Şu ana kadar bilinen noktalar el, ayak ve kulaklarda bulunmaktadır. Buralarda bulunan refleks noktaları vücutta bulunan belli başlı organ ve sistemlere denk gelir. El ve ayakların alt, üst ve yan bölümlerine organ ve sistemleri üzerinde etki yaratabilmek adına masaj uygulanır. Kulakların ise gözle görülebilen noktalarına masaj uygulaması yapılmaktadır.

En geniş uygulama noktaları ayak üzerinde bulunur. Vücudumuzu dikey olarak düşündüğümüzde ve yüzüstü bakıldığında sağ ve sol ayaklar üzerinden farklı organlar uyarılmaktadır. Kalp, mide gibi sol tarafta bulunan organlar sol, sağ tarafta bulunan organlar ise sağ ayakla bağlantılıdır.

Eldeki refleks noktaları ise on adet basınç bölgesinden meydana gelmektedir. Sinir uç noktaları sayesinde organlar ve sistemler el, kulak ve ayak ile bağlantılıdır.

refleksoloji

Refleksoloji Masajı

Vücudumuz harika bir organizmalar bütünüdür. Bu bütünlüklü yapı birbiriyle yadsınamaz ilişkiler içermektedir. Bu harika organizmalar bütününün kendi kendisini yenileyebilme, yani rejenerasyon özelliği bulunmaktadır. Nasıl ki kanser bir yerden her yere yayılabilirse, sağlık da bir noktadan diğerine taşınabilir. Bu birbirine etki etme süreci doğanın genel-geçer kanunlarından birisidir. Sirayet etkisi sayesinde etrafımızdaki kişilerin psikolojik durumlarından etkilenebiliriz. Bunun gibi vücudumuzdaki bir hücre de diğerinden etkilenebilmektedir. Vücudumuzdaki bir sistemin diğerinden etkilenmeyeceğini varsaymak gülünç kaçacaktır.

Bu kendi kendini iyileştirebilme özelliğini ortaya çıkarmak adına el, ayak ve kulakta bulunan refleks noktalarına özel masaj teknikleri uygulanır. Uygulamaya geçilmeden önce uzman hekimler tarafından uygulama yapılacak kişinin gerekli kontrollerinin sağlanması elzemdir.

refleksoloji

Refleksoloji Kimlere Uygulanmaz?

Her tedavi yönteminde olduğu gibi refleksoloji de her bireye uygulanmaz. Peki bu tedavinin uygulanmadığı kişiler kimlerdir?

 • Yeni gelişen enfeksiyonu olan,
 • Yüksek ateşi olan,
 • Aktif gut hastalığına bağlı ayakta eklem iltihabı bulunan,
 • Damarlarında pıhtı olan ya da olduğundan şüphelenilen,
 • Kontrol edilemeyen kan basıncına sahip kişiler,
 • Kalp krizi riski taşıyan,
 • Kalp pili takılı olan,
 • Uygulama yapılacak bölgede açık ve kapalı yarası bulunan,
 • Böbrek taşlar olan,
 • Gebeliğin ilk üç ayında olan gebelere,

Uygulanması kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Bütün bu durumlar haricinde uzman hekimlere danışılması büyük önem arz etmektedir.

refleksoloji

Refleksoloji Masajı Uzmanlık Gerektirir mi?

Bölge terapisi olarak da bilinen masaj yöntemi kesinlikle uzmanlık gerektirir. El, ayak ve kulaklardaki refleks noktaları iyi bilinmelidir. İyi bir sonuç alınması için tamamen uzmanlık gerektiren bir iştir. Belirli noktalara basınç uygulanması alanında uzman eller tarafından yapılmalıdır.

Refleksoloji günümüzde birçok insanın ilgi duyduğu bir alan haline gelmiştir. Tıp uygulamalarına destekleyici tedavi yöntemi olarak bilinir. Bu tedavi alanında uzun araştırmalar ve iyi bir eğitim sonucu uzmanlık kazanılabilmektedir. Bu masajı yaptıracağınız kişileri iyi seçmek uygulamaların yararlılığı bakımından oldukça önemlidir. Alternatif tıp uygulamalarının nadide örneklerinden birisidir. Hala gelişmekte olan bir daldır.

refleksoloji

Refleksoloji Masajını Kimler Uygulayabilir?

Yasal düzenlemeler gereği kesinlikle sertifika sahibi bir hekim veya hekim gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensubu (hemşire) tarafından uygulanabilmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından ruhsat verilmiş kurumlar tarafından uygulanması şarttır. Bakanlık tarafından belirlenmiş kriterlere uygun eğitim veren eğitim merkezlerinde tamamlanan kapsamlı bir eğitim sonucu bu sertifikalara sahip olunabilmektedir.

refleksoloji

Refleksoloji’nin Faydaları Nelerdir?

Her ne kadar eski bir uygulama gibi görünse de günümüzde hala üzerine birçok çalışma yapılan bir alandır. Günden güne gelişimini sürdürmekte ve çok geniş bir alanı kapsayan bilgi dağarcığına tekabül etmektedir.

 • Stres, sıkıntı, bağırsak sendromu gibi hastalıklarda fayda sağlar.
 • Nedeni bilinmeyen hastalıklarda da kullanımı mümkündür.
 • Astım hastalığında faydası vardır.
 • Kaygı ve endişe durumlarında büyük oranda azalma meydana geldiği gözlemlenmiştir.
 • Herhangi bir hastalığa bağlanamayan uyku durum bozuklukları üzerinde de etkilidir.
 • İdrar kesesi çıkış kasının gerginliği nedeniyle idrar kaçırma vakalarında etkin biçimde azalma gözlemlenmiştir.
 • Kanser ve kemoterapiye bağlı ağrıların ve diğer yan etkilerin giderilmesinde ya da aza indirgenmesinde etkili bir yöntemdir.
 • Doğum ağrılarının azaltılmasında tedaviye destek amaçlı uygulanır.

Refleksoloji çoğu hastalığın tedavisinde yardımcıdır. Uygulamanın etkisinin artırılması için yeterli miktarda su içilmesi önem arz etmektedir.